Giỏ hàng

Tất cả các dịch vụ

|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
100,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
200,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
250,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
300,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
350,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
0₫
Gói Ngâm bùn Đặc biệt Thảo dược dành cho từ 6 khách trở lên (khuyến mãi từ 20/04/2019 - 19/05/2019)
-6%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
330,000₫ 350,000₫
Gói Ngâm bùn Đặc biệt Thảo dược dành cho 5 khách (khuyến mãi từ 20/04/2019 - 19/05/2019)
-5%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
380,000₫ 400,000₫
Gói Ngâm bùn Đặc biệt Thảo dược dành cho 1 - 4 khách (khuyến mãi từ 20/4/2019 - 19/5/2019)
-5%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
405,000₫ 425,000₫
Từ 3 khách trở lên/cụm (khuyến mãi từ 20/4/2019 - 19/5/2019)
-8%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
550,000₫ 600,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
1,800,000₫
Hot mineral mud combo for 1-4 pax
-9%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
465,000₫ 510,000₫
back to top