Giỏ hàng

Tất cả các dịch vụ

|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
350,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
425,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
600,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
1,300,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
1,000,000₫
Combo bùn khoáng mát người lớn
-13%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
315,000₫ 360,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
1,400,000₫
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
1,900,000₫
Gói Combo bùn khoáng nóng dành cho trẻ em
-48%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
215,000₫ 410,000₫
Gói Combo bùn khoáng nóng dành cho từ 06 khách trở lên
-11%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
365,000₫ 410,000₫
Gói Combo bùn khoáng nóng dành cho 5 khách
-10%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
415,000₫ 460,000₫
Combo bùn khoáng mát trẻ em (từ 1m - 1,4m)
-25%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
195,000₫ 260,000₫
back to top