Giỏ hàng

Tất cả các dịch vụ

Người lớn (giảm 25% từ  1/6/2020 đến 31/8/2020 khi chọn phương thức thanh toán tại quầy)
-25%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
90,000₫ 120,000₫
Combo 06 人以上 (2020/3/1至2020/4/30促销)
-16%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
355,000₫ 425,000₫
Combo 05 人 (2020/3/1至2020/4/30促销)
-15%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
395,000₫ 465,000₫
Combo 01 - 04 人(2020/3/1至2020/4/30促销)
-14%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
445,000₫ 515,000₫
뜨거운 광천 진흙 콤보는 아래를 06 인용 이상 ( 프로모션: 2020.3.1 - 2020.4.30)
-16%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
355,000₫ 425,000₫
뜨거운 광천 진흙 콤보는 아래를 05 인용 ( 프로모션: 2020.3.1 - 2020.4.30)
-15%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
395,000₫ 465,000₫
뜨거운 광천 진흙 콤보는 아래를 01 - 04 인용 ( 프로모션: 2020.3.1 - 2020.4.30)
-14%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
445,000₫ 515,000₫
КОМБО ВАННА С ГОРЯЧЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ 6 чел. и более (Скидка с 23/3/2020 по 30/4/2020)
-28%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
305,000₫ 425,000₫
КОМБО ВАННА С ГОРЯЧЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ 5 чел. (Скидка с 23/3/2020 по 30/4/2020)
-26%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
345,000₫ 465,000₫
КОМБО ВАННА С ГОРЯЧЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ От 1 до 4 чел. (Скидка с 23/3/2020 по 30/4/2020)
-23%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
395,000₫ 515,000₫
Hot mineral mud combo for 6 or more pax (Promotion : 23 March 2020 - 30 April 2020)
-26%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
305,000₫ 410,000₫
Hot mineral mud combo for 5 pax (Promotion : 23 March 2020 - 30 April 2020)
-25%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
345,000₫ 460,000₫
back to top