Giỏ hàng

Dịch vụ

Ngâm bùn trong phòng Gói 1
Ngâm bùn trong phòng Gói 2
Núi Spa
Ngâm bùn đặc biệt thảo dược
Ngâm bùn khoáng nóng
Tắm bùn khoáng tập thể
Xông Hơi – Mát xa
Tắm hồ bơi
back to top