Giỏ hàng

Giới thiệu

Vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 438 đường Ngô Đến, Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 38 35 335 – 38 35 345.

Đặt vé: 084 857 85 85.

Email: marketing@tambunthapba.vn

Liên hệ ngay 084 857 85 85
back to top