Giỏ hàng

Tất cả các dịch vụ

Từ 1 - 2 khách (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
213,750₫ 250,000₫
Hot herbal mineral water for 6 or more (DISCOUNT WHEN BOOKING BY WEBSITE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Khác
Giá 1 khách chỉ từ:
171,000₫ 200,000₫
Hot herbal mineral water for 3-5 pax (DISCOUNT WHEN BOOKING BY WEBSITE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
188,100₫ 220,000₫
Hot herbal mineral water for 1-2 pax (DISCOUNT WHEN BOOKING BY WEBSITE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
213,750₫ 250,000₫
Từ 6 khách trở lên (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
171,000₫ 200,000₫
Từ 3 - 5 khách (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
188,100₫ 220,000₫
Từ 1 - 2 khách (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
213,750₫ 250,000₫
Từ 3 khách trở lên/cụm (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
615,600₫ 720,000₫
Cụm đôi (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
1,410,750₫ 1,650,000₫
Cụm đơn (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
855,000₫ 1,000,000₫
Người lớn (KHUYẾN MÃI KÉP KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
102,600₫ 120,000₫
6 khách trở lên (KHUYẾN MÃI KHI ĐẶT VÉ ONLINE)
-15%
|
Phương tiện:
tại Tắm Bùn Tháp Bà
Giá 1 khách chỉ từ:
307,800₫ 360,000₫
Liên hệ ngay 084 857 85 85
back to top