Giỏ hàng

Suối khoáng nóng Tháp Bà - những ngày đầu tiên

Năm 2015 đánh dấu 15 năm hình thành và phát triển của Tháp Bà Spa. Thời gian qua, Tháp Bà Spa đã phát triển mạnh mẽ về chất cũng như về lượng với sự ủng hộ rất lớn của du khách. Nhớ lại những ngày tháng đầu tiên hình thành đó..

Trân trọng cảm ơn quý vị du khách đã góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển của Tháp Bà Spa suốt những năm qua. Chính sự ủng hộ không ngừng đó là động lực để tập thể cán bộ nhân viên Suối khoáng nóng Tháp Bà liên tục hoàn thiện đổi mới cơ sở vật chất dịch vụ để có được thành quả ngày hôm nay.

Liên hệ ngay 084 857 85 85
back to top