Giỏ hàng

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019

18h00 ngày 23/2/2019, Tắm bùn Tháp Bà Nha Trang đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Kinh doanh năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2019 tại khách sạn VDB Nha Trang.

Tham dự hội nghị gồm có:

- Đồng chí Huỳnh Thị Kim Cúc - Giám đốc Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21.

- Đồng chí Phạm Ngọc Đàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21.

- Cùng gần 100 đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNVLĐ toàn Công ty.

Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh, các báo cái hoạt động và thu chi của công đoàn.

Hội nghị cũng đã khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018

Với hơn 3 giờ làm việc căng thẳng, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Tiếp thu lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, Hội nghị sẽ quyết tâm nỗ lực theo chỉ đạo điều hành, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 được Tổng Công ty giao.

Liên hệ ngay 084 857 85 85
back to top