Giỏ hàng
온천 수영장욕 (Hồ Bơi)

온천 수영장욕 (Hồ Bơi)

Giờ phục vụ: 7:00 - 18:30

Giờ nhận khách cuối cùng: 18:00

- 온도: 37 - 39 0C

- 수영장 깊이:

   성인: 1,45 m 

   어린이: 0,80 m

서비스 포함:

  • 시원하고 더운 온천 수영장 - 폭포 이용
  • 쿠지, 하이드로 테라피 이용

수영복과 타월을 가져 오거나  카운터에서 대여하십시오.

back to top