Giỏ hàng

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIỜ PHỤC VỤ KHÁCH

Từ ngày 23/03/2019, Tắm Bùn Tháp Bà Nha Trang điều chỉnh thời gian mở cửa phục vụ khách như sau:
🌼Giờ mở cửa: từ 7h00 đến 18h00 hằng ngày
🌼Giờ phục vụ và nhận khách cuối cùng của từng dịch vụ cụ thể như sau:
1. Núi spa
🍒Giờ phục vụ khách: 9h00 - 17h00
🍒Giờ nhận khách cuối cùng: 16h00

2. Bùn tập thể, Bùn khoáng nóng, Bùn đặc biệt thảo dược
🍒 Giờ phục vụ khách: 7h00 - 18h00
🍒Giờ nhận khách cuối cùng: 17h00

3. Tắm hồ bơi
🍒 Giờ phục vụ khách: 7h00 - 17h45
🍒 Giờ nhận khách cuối cùng: 17h00

4. Masssage - xông hơi
🍒 Giờ phục vụ khách: 10h00 - 18h00
🍒Giờ nhận khách cuối cùng: 17h00

Tắm Bùn Tháp Bà Nha Trang trân trọng thông báo.

#tambunthapbathongbao, #tambunnhatrangthongbao, #thaydoigiolamviec, #covid19 #mocuabinhthuong
Tắm bùn Tháp Bà
438 Ngô Đến, Nha Trang
☑️Website: www.tambunthapba.vn
☑️Giờ phục vụ: 7h00 - 18h00 hằng ngày
☑️Hotline: 0258 3835345 - 3837205

back to top