Giỏ hàng

Khách hàng nickname Happiness 160882 phản hồi trên website Tripadvisor.com

Sau khi đọc những đánh giá trên Tripadvisor , chúng tôi đã đến suối nước nóng Tháp Bà.
Chúng tôi đã mua gói riêng cho 5 khách và dành 20 phút trong hồ bùn sau đó chúng tôi dành 5 phút trong bể sục và 30 phút trong bồn nước khoáng nóng.
Điểm nổi bật là  thác nước ở đây,  đó là một  cách massage rất tốt. Hồ bơi cũng được làm nóng. 
Chúng tôi đã dùng bia và bữa trưa và nói chung đó là một ngày tuyệt vời!

back to top