Giỏ hàng

Khách hàng nickname GeordieCouple2829 phản hồi trên website Tripadvisor.com

Đây là một hoạt động chúng tôi đã được đề xuất thử ở Nha Trang. Chúng tôi đã chọn spa này dựa trên đánh giá và giá cả. Chúng tôi trả tiền cho việc tắm bùn riêng cho cả hai chúng tôi và tắm khoáng nóng sau đó. Các cơ sở vật chất ở đây rất tốt và chúng tôi rất thích nó, bùn ấm và tan chảy. Chúng tôi đã đi sử dụng hồ bơi sau đó và trời quá nóng nên cuối cùng chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ hoạt động nào khác.

back to top