Giỏ hàng

Khách hàng nickname donitalloyd phản hồi trên website Tripadvisor.com

Chúng tôi chọn bồn tắm riêng dành cho 2 người với giá 700.000 đồng. Khoảng 30 phút trong bùn ấm, sau đó đến các phương pháp trị liệu nước khác nhau. Chúng tôi ở lại ăn trưa và rất ngạc nhiên khi thấy chi phí thấp hơn so với các nhà hàng trong thành phố.  Chúng tôi đã dành khoảng 3,5 giờ ở đây. 

back to top