Giỏ hàng

GIẢM GIÁ SỐC

𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟑/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟎 - 𝟑𝟎/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟎, Tắm Bùn Tháp Bà triển khai chương trình khuyến mãi 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝐬𝐨̂́𝐜 đối với một số dịch vụ như sau:
🎁 Giảm 40.000 đồng/ người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em đối với 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐇𝐨̂̀ 𝐁𝐨̛𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠. Giá vé sau giảm chỉ còn từ 𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝐕𝐍𝐃/𝘃𝗲́
🎁 Giảm 75,000 đồng/ người lớn và 40.000 đồng/ trẻ em đối với 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐍𝐠𝐚̂𝐦 𝐛𝐮̀𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐧𝐠. Giá vé sau giảm chỉ còn từ 𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/ 𝐯𝐞́.
🎁 Giảm 50,000 đồng/ khách đối với 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐍𝐠𝐚̂𝐦 𝐛𝐮̀𝐧 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜. Giá vé sau giảm chỉ còn từ 𝟑𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/𝐯𝐞́
🎁 Giảm 100,000 đồng/khách đối với 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐍𝐮́𝐢 𝐒𝐩𝐚. Giá vé sau giảm chỉ còn từ 𝟓𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/ 𝐯𝐞́.

🥦Inbox, gọi ngay hotline hoặc chat trực tuyến tại website tambunthapba.vn để được tư vấn chi tiết.

☎️ 0258.3835345 - 3837.205 để biết thêm thông tin chi tiết.
#tambunthapba#tambunnhatrang#khuyenmai#dulichnhatrang#covid19
𝐓𝐚̆́𝐦 𝐁𝐮̀𝐧 𝐓𝐡𝐚́𝐩 𝐁𝐚̀
438 Ngô Đến, Nha Trang
☑️Website: www.tambunthapba.vn
☑️Giờ phục vụ: 7h00 - 18h00 mỗi ngày
☑️Hotline: 0258 3835345 - 3837205

back to top