Giỏ hàng

Suối khoáng nóng Tháp Bà trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật

  Suối khoáng nóng Tháp Bà trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật do đài truyền hình Việt Nam và Nhật Bản phối hợp thực hiện.

back to top