Giỏ hàng

私人房泡泥浴项目 第 二

营业时间: 09h00 – 17h00

最晚顾客接受时间: 14h00

项目包括:

  • 人房轻松休息 (  9:00 至 17:00 )
  • 泡温矿泥浴 (  20 分钟  )
  • 浸温矿泉草药 (  35分钟  )
  • 全身按摩 +  草药按穴   (75  分钟  )
  • 泡温矿泉瀑布
  • 泡温泉水疗法
  • 免费 : 小吃  ,  水果  , 茶  咖啡  ,甜食

                          泳装  , 浴巾   ,  一瓶矿泉水 350豪升                      


服务报价单:

  • 单人房 : 1.900.000 VND / 间
  • 双人房 : 2.900.000 VND/ 间

back to top