Home / Tin tức / Du lịch Nha Trang (page 4)

Du lịch Nha Trang

Liên kết để phát triển du lịch

Xu hướng các doanh nghiệp (DN) du lịch vừa và nhỏ liên kết, hợp tác với nhau để phát triển kinh doanh ngày càng trở nên phổ biến. Ở Nha Trang đã ghi nhận sự xuất hiện của những tổ chức như VTF, NTP với thành viên là các DN …

Read More »