Home / Tag Archives: du lịch

Tag Archives: du lịch

Nóng – chuyện đào tạo Ngành Du lịch

hdv-du-lic

Chất lượng đào tạo Ngành Du lịch – Dịch vụ ở nước ta thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế và đang chịu sự cạnh tranh không nhỏ từ các nước ASEAN. Nhiều doanh nghiệp khi tuyển nhân sự dù đã có bằng cấp về du lịch nhưng …

Read More »